Hac, büyük günahları affettirir

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:"Hac hakkında dedik ki: Hac, günahları affettirir ve hacı, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olarak (beldesine) döner. Bir hadiste, (İslâm’a girmek isteyen fakat Allah Teâlâ tarafından) bağışlanmayı şart koşmak isteyen sahâbiye Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştu: "İslâm’ın, müslüman olmadan önce işlenen günahları ve haccın da hacdan önce işlenen günahları sildiğini bilmez misin?" Hac vesilesiyle büyük günahların bağışlanacağına dâir bu hadis-i şerifte bir delil var mıdır? ".

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

 Hac, büyük günahları affettirir

﴿ الحج يُكَفِّرُ كبائر الذنوب ﴾

] Türkçe – Turkish – تركي [

Muhammed b. Salih el-Useymîn

Terceme : Muhammed Şahin

Tetkik : Ali Rıza Şahin

2010 - 1431

﴿ الحج يُكَفِّرُ كبائر الذنوب ﴾

« باللغة التركية »

محمد بن صالح العثيمين

ترجمة: محمد مسلم شاهين

مراجعة: علي رضا شاهين

2010 - 1431

Soru:

Hac hakkında dedik ki:

Hac, günahları affettirir ve hacı, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olarak (beldesine) döner. Bir hadiste, (İslâm'a girmek isteyen fakat Allah Teâlâ tarafından) bağışlanmayı şart koşmak isteyen sahâbiye Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştu:

(( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ...))

[ رواه مسلم ]

"İslâm'ın, müslüman olmadan önce işlenen günahları ve haccın da hacdan önce işlenen günahları sildiğini bilmez misin?"[1]

Hac vesilesiyle büyük günahların bağışlanacağına dâir bu hadis-i şerifte bir delil var mıdır?

Cevap:

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in:

(( مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.)) [ متفق عليه ]

"Her kim, hacca niyet eder de (ihramlıyken eşiyle) cinsel ilişkiye girmez ve (hac sırasında) günah sayılan hiçbir davranışta bulunmazsa, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olarak döner." [2]

Hadis, bu kayıtla gelmişse ve aynı şekilde işâret ettiğiniz Amr b. el-Âs'ın -Allah ondan râzı olsun-:

(( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ...))

[ رواه مسلم ]

"İslâm'ın, müslüman olmadan önce işlenen günahları ve haccın da hacdan önce işlenen günahları sildiğini bilmez misin?"[3]

Hadisinin zâhiri geneldir. Buna göre hac, küfrün dışındaki bütün günahları affettirir. Küfrün bağışlanabilmesi için de ondan tevbe edilmesi gerekir.

Soru:

Bazı hadis âlimleri:

"Büyük günahlar, ancak tevbe ile bağışlanır", demişlerdir.

Bu konuda ne dersiniz?

Cevap:

Bu, hadisin zâhiridir denilir. Fakat biz,delil olmadan hadisin zâhirini bırakamayız.

Soruyu soran kimsenin zikrettiği bu şeyi, bazı âlimler de zikretmişler ve şöyle demişlerdir:

"Beş vakit farz namazlar, hacdan daha önemli ve Allah'a daha sevimli olmasına rağmen, büyük günahlar terk edilmedikçe günahlara keffâret olmuyorsa, haccın büyük günahlar terk edilmedikçe günahlara keffâret olmaması daha önce gelir.Fakat biz deriz ki:Bu, hadisin zâhiridir. Allah Teâlâ'nın hükmünde nice hikmetler vardır. Allah'a hamd olsun sevapta kıyas olmaz. Sen, bu konuda sevabı Rabbinden bekle! Umulur ki Allah Teâlâ, sana sevabını verir."[4]

& & & & & &

[1] Müslim; hadis no: 121.

[2] Buhârî; hadis no: 1521. Müslim; hadis no: 121.

[3] Müslim; hadis no: 121.

[4] Muhammed b. Salih el-Useymîn; "Mecmû'u Fetâvâ ve Rasâil", c: 21, s: 40

Bilimsel kategoriler: