Hac, büyük günahları affettirir

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:"Hac hakkında dedik ki: Hac, günahları affettirir ve hacı, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olarak (beldesine) döner. Bir hadiste, (İslâm’a girmek isteyen fakat Allah Teâlâ tarafından) bağışlanmayı şart koşmak isteyen sahâbiye Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştu: "İslâm’ın, müslüman olmadan önce işlenen günahları ve haccın da hacdan önce işlenen günahları sildiğini bilmez misin?" Hac vesilesiyle büyük günahların bağışlanacağına dâir bu hadis-i şerifte bir delil var mıdır? ".

Görüşün Bizim İçin Önemli