Haccı edâ etmekte gevşek davranmanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Çoğu zaman bazı müslümanların ve özellikle de gençlerin hac farîzasını edâ etmekte gevşek davrandıklarını ve bunu ertelediklerini, bazen de birtakım meşguliyetlerini gerekçe göstererek bunu gerçekleştiremediklerini görüyoruz. Bunun hükmü nedir? Bu konuda ne tavsiye edersiniz? Bazen de bazı babaların haccın şartlarına hâiz oldukları halde evlatlarının başına bir şey geleceğinden endişe ettiklerini veya onların küçüklüklerini gerekçe göstererek onların haccetmelerine engel olduklarını görüyoruz. Babaların bu davranışlarının hükmü nedir? Evlatların bu konuda babalarına itaat etmelerinin hükmü nedir?

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

 Haccı edâ etmekte gevşek davranmanın hükmü

﴿ حكم التساهل في أداء فريضة الحج ﴾

] Türkçe – Turkish – تركي [

Muhammed b. Salih el-Useymîn

Terceme : Muhammed Şahin

Tetkik : Ali Rıza Şahin

2010 - 1431

﴿ حكم التساهل في أداء فريضة الحج ﴾

« باللغة التركية »

محمد بن صالح العثيمين

ترجمة: محمد مسلم شاهين

مراجعة: علي رضا شاهين

2010 - 1431

Soru:

Çoğu zaman bazı müslümanların ve özellikle de gençlerin hac farîzasını edâ etmekte gevşek davrandıklarını ve bunu ertelediklerini, bazen de birtakım meşguliyetlerini gerekçe göstererek bunu gerçekleştiremediklerini görüyoruz. Bunun hükmü nedir? Bu konuda ne tavsiye edersiniz?

Bazen de bazı babaların haccın şartlarına hâiz oldukları halde evlatlarının başına bir şey geleceğinden endişe ettiklerini veya onların küçüklüklerini gerekçe göstererek onların haccetmelerine engel olduklarını görüyoruz. Babaların bu davranışlarının hükmü nedir? Evlatların bu konuda babalarına itaat etmelerinin hükmü nedir?

Allah Teâlâ sizi en güzel şekilde mükâfatlandırsın, dünya ve âhiret iyiliklerinde sizi muvaffak kılsın.

Cevap:

Bilindiği gibi hac, İslâm’ın rükünlerinden ve en büyük esaslarından birisidir. Bir kimse, kendisine haccın farz olması için gerekli olan şartların tamamını taşıdığı halde haccı edâ etmediği zaman tam anlamıyla müslüman olmaz. Kendisine haccın farz olması için gerekli şartların tamamını taşıyan kimsenin haccı ertelemesi helal olmaz. Çünkü Allah Teâlâ’nın ve Elçisi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in emirlerinin bekletilmeden hemen yerine getirilmesi gerekir. Çünkü insan, başına neyin geleceğini bilemez. Belki fakirleşebilir veya hastalanabilir veyahut da ölebilir.

Babaların ve annelerin, evlatlarının dînlerini ve ahlâklarını korumakla yükümlü oldukları halde onları haccın şartlarını taşıdıkları zaman hacdan alıkoymaları helal olmaz.

Hac kendilerine farz olduğu zaman evlatların haccı terk etme konusunda babalarına veya annelerine itaat etmeleri câiz değildir.Çünkü yatarana (Allah'a) isyanda yaratılmışa (kula) itaat yoktur. Ancak babaların veya annelerin, evlatlarının haccına niçin engel olduklarının şer‘î gerekçesini/meşru mazereti belirtmeleri gerekir. O zaman ertelemenin bu gerekçesi ortadan kalkıncaya kadar evlatların haccı ertelemeleri gerekir.

Allah Teâlâ’dan, herkesi iyi ve doğru olan şeylerde muvaffak kılmasını dilerim.

& & & & & &

Bilimsel kategoriler: