Borçlu olanın haccetmesinin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:" Bir insan borçlu olduğu halde haccetmek istiyorsa ve borcun sahibi de kendisine izin veriyorsa haccedebilir mi?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Borçlu olanın haccetmesinin hükmü

  ﴿ حكم حج المَدِين ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ حكم حج المَدِين ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Bir insan borçlu olduğu halde haccetmek istiyorsa ve borcun sahibi de kendisine izin veriyorsa haccedebilir mi?

  Cevap:

  Borç sahibi (alacaklı kimse) izin verse bile, hac kendisine farz olmaz. Çünkü borç veren kimse, ileride borcunu isteyecektir. Neticede borç veren kimse, onun sadece haccı öne almasına (borcunu ödemesinden önce haccetmesine) izin verecek dese bile, ona deriz ki: Borç veren, sana izin verse bile, hac sana farz değildir.

  Mesele, borç verenin hakkı (alacağı) sebebiyle ayrılıp gitmenin haram oluşu meselesi değildir. Mesele, hacca gitmeden önce kendini borçtan kurtarma ve temize çıkarma meselesidir.[1]

  Soru:

  Borç, hacca engel midir?

  Borç, hacca engel ise, özellikle de Kredi Bankası'ndan alınan, belki de ödeme süresi ömür boyu sürebilen ve hepsini ödeyemeyeceğimiz uzun vâdeli banka borçlarının hükmü nedir?

  Cevap:

  Borcun ödenme zamanı gelmişse, haccın ona farz olmasından önce geldiği için önce borç ödenmeli, sonra da haccedilmelidir. Eğer borcu ödedikten sonra yanında bir şey kalmazsa, Allah Teâlâ onu zengin kılıncaya kadar beklemelidir. Eğer borç, düzenli bir borç ise ve borçlu kimse, ödeme vakti geldiğinde borcunu ödeyeceğinden emin ise, ister alacaklı kimse ona izin versin veya vermesin, bu takdirde borç, hacca engel olmaz.Borcunu ödeme gücünü garanti edemiyorsa, ödeme vakti gelinceye kadar beklemelidir.

  Buna göre deriz ki:

  Her kim, Emlak Kalkınma Fonu'na borcu varsa ve vakti geldiğinde borcunu ( o ayki taksidi) ödeyeceğinden emîn ise, -borçlu olsa bile- hac kendisine farz olur.[2]

  & & & & & &

  [1] Muhammed b. Salih el-Useymîn; "Mecmû'u Fetâvâ ve Rasâil", c: 21, s: 91, soru no: 95.

  [2] Muhammed b. Salih el-Useymîn; "Mecmû'u Fetâvâ ve Rasâil", c: 21, s: 91, soru no: 96.

  Bilimsel kategoriler: