Borçlu olanın haccetmesinin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:" Bir insan borçlu olduğu halde haccetmek istiyorsa ve borcun sahibi de kendisine izin veriyorsa haccedebilir mi?"

Görüşün Bizim İçin Önemli