İnsan uçakta nasıl namaz kılar ve nasıl ihrama girer?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymin’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " İnsan uçakta nasıl namaz kılar? Ve Hac ve umre için nasıl ihrama girer?".

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  İnsan uçakta nasıl namaz kılar ve nasıl ihrama girer?

  ﴿ كيف يصلي الإنسان ويحرم في الطائرة؟ ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ كيف يصلي الإنسان ويحرم في الطائرة؟ ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Peygamberimiz Muhammed’e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm ederim.

  İlk olarak: İnsan uçakta nasıl namaz kılar?

  1. Uçak nereye doğru giderse gitsin, insan uçakta koltuğunda oturarak nâfile namazı kılar, rükû ve secdeleri imâ ile yapar ve secdelerde daha fazla eğilir.

  2. Uçakta farz namazı ancak namazın her rekâtında kıbleye yönelme imkânı olursa ve aynı şekilde rükû, secde, kıyam ve oturuşları yapabilirse kılar.

  3. Buna imkân bulamazsa, namazını yerde kılmak için, uçak havaalanına ininceye kadar namazı erteler.Eğer uçak havaalanına inmeden vaktin çıkacağından endişe ederse ve namaz, öğle ile ikindi, akşam ile yatsı gibi birleştirilerek kılınabilecek namazlardan ise, onu ikinci vakte kadar (cem'i tehir olarak) erteler. Eğer ikinci vaktin de çıkacağından endişe ederse, vakit çıkmadan önce uçakta o namazları kılar ve namazın şartları, rükünleri ve vâciplerinden yapabildiklerini yapar.

  Mesela uçak güneş batmadan hemen önce havalansa ve havada iken güneş batsa, havaalanına ininceye kadar akşam namazını kılmaz. Uçak inince akşam namazını yerde kılar. Eğer akşamın vaktinin çıkacağından endişe ederse, onu yatsı vaktine kadar erteler. İndikten sonra akşamla yatsıyı cem'i tehir olarak kılar. Eğer yatsı namazının vaktinin de çıkacağından endişe ederse,-ki bu vaktin sonu gecenin yarısının bittiği andır- bu iki namazı vakit çıkmadan uçakta kılar.

  4. Uçakta farz namaz şöyle kılınır:

  Kıbleye yönelerek tekbir alıp namaza durur, Fatiha'dan önce okunması sünnet olan duâları okur, sonra Fatihayı okur. Fatiha'dan sonra Kur’ân'dan okur, sonra rükûa gider, sonra rükûdan kalkar ve tam olarak doğrulur, sonra secdeleri yapar, iki secde arasında tam olarak oturur, sonra namazının kalan kısmını aynı şekilde tamamlar. Secde yapmaya imkân bulamazsa, secdeyi oturarak imâ ile yapar. Kıbleyi bilemezse ve güvendiği birisi de kıbleyi ona göstermezse, araştırır ve bunun sonucunda karar verdiği yere doğru namaza durur.

  5. Yolcunun uçaktaki namazı kasredilmiş haldedir. Yani (karayoluyla yolculuk yapan) diğer yolcular gibi uçak yolcusu da dört rekâtlı namazları iki rekât olarak kılar.

  İkinci olarak: Uçakta yolculuk yapan kimse hac ve umre için ihrama nasıl girer?

  1. Evinde boy abdestini alır ve her zamanki elbiselerinin içinde kalır. Dilerse ihram elbisesini giyebilir.

  2. Uçak mikat yerinin hizâsına yaklaştığı zaman, -daha önce giymemişse-, ihram elbisesini giyer.

  3. Uçak mikat yerinin hizâsına geldiği zaman hac veya umreye niyet eder. Hac veya umre için yaptığı niyetle birlikte telbiye getirir.

  4. Dalgınlıktan veya unutmaktan endişe ettiğinden dolayı mikat yerinin hizâsına gelmeden önce ihrama girerse, bunda bir sakınca yoktur.

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: