Hac farîzasını yerine getirmesi için fakire zekât vermenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Hac farîzasını yerine getirmesi için fakire zekât vermek câiz midir?".

Görüşün Bizim İçin Önemli