Hacdan önce birden fazla umre yapan kimseye, her umre için bir cezâ kurbanı gerekir mi?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Umresini bitirdikten sonra Terviye günü hac için ihrama girmeyi bekleyen Temettu’ hacısının başka bir umre daha yapması câiz midir?".

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Hacdan önce birden fazla umre yapan kimseye, her umre için bir cezâ kurbanı gerekir mi?

  ﴿ هل يتضاعف الدم على من كرر العمرة قبل الحج ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed Salih el-Muneccid

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ümmü Nebil

  2010 - 1431

  ﴿ هل يتضاعف الدم على من كرر العمرة قبل الحج ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: أم نبيل

  2010 - 1431

  Soru:

  Umresini bitirdikten sonra Terviye günü hac için ihrama girmeyi bekleyen Temettu' hacısının başka bir umre daha yapması câiz midir?

  Bizimle birlikte olan birisi, umresini bitirdikten sonra ihramdan çıkan kimsenin, haccı beklediği sürece umre yapmasının câiz olduğunu iddiâ etmektedir. Eğer bu kimsenin yaptığı câiz ise, aşağıdaki âyete göre yaptığı her umre için bir kurban kesmesi gerekir mi?

  ﮋ... ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ... ﮊ [ سورة البقرة من الآية: ١٩٦]

  "...hacca kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmesi gerekir..."[1]

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Umresini bitirdikten sonra Mekke'de oturan ve haccı bekleyen Temettu' hacısının, özellikle Mekke'den Medine'ye veya başka bir şehre gittikten sonra tekrar Mekke'ye dönerse, bu süre içerisinde yeniden umre yapması câizdir. Bu durum, her umre için bir kurban kesmesini gerektirmez. Çünkü âyet-i kerimeden, temettu' hacısı olarak hac yapan kimsenin kurban kesmesi gerektiği kastedilmektedir.

  Ayrıca bu kimse, birden fazla umre yapmış olsa bile, ancak bir defa hac yapabilir ve kendisine birden fazla kurban kesmesi gerekmez.

  (Umre yaptıktan sonra) Mekke'de oturup oradan çıkmayan (ayrılmayan) kimsenin, günümüzde birçok insanın yaptığı gibi, Ten'im'e çıkarak tekrar tekrar umre yapması meşrû mudur?

  Bu konuda ilim ehli arasında görüş ayrılığı vardır.İlim ehlinden kimisi, buna ruhsat (izin) vermiş, kimisi de selefin fiiline aykırı olduğunu gördüğünden dolayı kerih görmüştür.

  Allah Teâlâ en iyi bilendir.

  & & & & & &

  [1] Bakara Sûresi: 196

  Bilimsel kategoriler: