Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Biz, Şaban ayının sonunda ve Ramazan ayının başında -Allah’ın izniyle- umre edâ etmek için seyahate çıkacağız.Sorum şudur: Birden fazla umre yapmamız, yani umreyi bitirdikten sonra bir süre bekleyip ardından tekrar ihrama girip umre yapmamız mümkün müdür? İki umre arasında ne kadar süre beklemek gerekir?".

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır?

  ﴿ حكم تكرار العمرة وكم يكون بينهما ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed Salih el-Muneccid

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2011 - 1432

  ﴿ حكم تكرار العمرة وكم يكون بينهما ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2011 - 1432

  Soru:

  Biz, Şaban ayının sonunda ve Ramazan ayının başında -Allah'ın izniyle- umre edâ etmek için seyahate çıkacağız.

  Sorum şudur: Birden fazla umre yapmamız, yani umreyi bitirdikten sonra bir süre bekleyip ardından tekrar ihrama girip umre yapmamız mümkün müdür? İki umre arasında ne kadar süre beklemek gerekir?

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Birden fazla umre yapmakta bir sakınca yoktur. Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bir umreden diğer bir umreye kadar olan süre içerisinde tekrar umre yapmaya teşvik etmiş ve iki umre arasını herhangi bir süre ile sınırlandırmamıştır.

  İbn-i Kudâme -Allah ona rahmet etsin- 'el-Muğnî' adlı eserinde şöyle demiştir:

  "Aynı yıl içerisinde birden fazla umre yapmakta bir sakınca yoktur. Ali b. Ebî Tâlib, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Abbas, Enes b. Mâlik, Âişe, Atâ, Tavus, İkrime ve Şâfiî'den böyle rivâyet olunmuştur. Çünkü Âişe -Allah ondan râzı olsun-, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in emriyle bir ay içerisinde iki defa umre yapmıştır.

  Ayrıca Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  (( اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.)) [ رواه البخاري ومسلم ]

  "İki umre arasında işlenen (küçük) günahlara, iki umre keffâret olur. Mebrûr (kabul olunan) haccın karşılığı, ancak cennettir (cennetten başka bir şey değildir)."[1]

  Değerli âlim Abdulaziz b. Baz'a -Allah ona rahmet etsin-:

  "Mükâfatının büyük olması nedeniyle sevabına nâil olmak için Ramazan ayında birden fazla umre yapmak, câiz midir? Diye sorulunca, o şöyle cevap vermiştir:

  "Üç veya dört defa umre yapmakta bir sakınca yoktur. Nitekim Âişe -Allah ondan râzı olsun-,Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in zamanında Vedâ haccında yirmi günden daha az bir süre içerisinde iki defa umre yapmıştır."[2]

  İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi'ne:

  "Ben, Mekke'ye 100 km. uzaklıkta bir köyde oturuyorum. Her yıl Mübârek Ramazan ayında umre yapmak üzere Mekke'ye gidiyorum. Cuma ve ikindi namazlarını Mescid-i Haram'da kıldıktan sonra köyüme geri dönüyorum. Ben, bazı kardeşlerle bu konuda tartıştım. Bana: 'Mübârek Ramazan ayında her hafta umre yapmak câiz değildir', dediler." Diye sorulunca, komite şöyle cevap vermiştir:

  "Durum, zikrettiğiniz gibi ise, bu câizdir. Çünkü iki umre arasında belirli bir sürenin olması gerektiğine dâir herhangi bir delil yoktur."[3]

  Bazı âlimler, iki umre arasındaki sürenin tayini konusunda, ikinci umrede saçın traş edebilecek kadar uzamış olması gerekir, demişlerdir. Bu da yaklaşık olarak bir hafta veya on günlük sürede olur.

  Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

  "İmam Ahmed -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

  -Başının saçları yeniden çıkıp siyahlaşmadıkça tekrar umre yapamaz.

  Buna göre, günümüzde halkın, özellikle de Ramazan ayında gündüz bir umre, gece de bir umre olmak üzere her gün yapmış oldukları birden fazla umrenin, ilk müslümanların yapmış olduklarından farklıdır."[4]

  İbn-i Kudâme -Allah ona rahmet etsin- 'el-Muğnî' adlı eserinde şöyle demiştir:

  "Ali -Allah ondan râzı olsun- şöyle demiştir:

  -Umre, her ay bir defadır."

  Enes -Allah ondan râzı olsun- şöyle demiştir:

  'Başında saçları yeniden çıktığı zaman çıkar, umre yapar.'[5]

  İkrime -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

  'Ustura saçını traş edecek kadar uzamışsa, umre yapar.'

  Atâ -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

  'Dilerse her ay iki defa umre yapar.'

  İmam Ahmed şöyle demiştir:

  'Umre yaptığı takdirde ya başını kökünden kazıtarak ya da kısaltarak tıraş olmalıdır. On gün sonra başı kazıtarak tıraş etmek ise, mümkündür.'

  Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir

  "İmam Ahmed, Mekke veya başka bir yerden ihrama girerek çokça umre yapmanın müstehap olmadığını belirtmiştir.Aksine iki umre arasında baştaki saçları tıraş edebilecek kadar bir süre olmalıdır."[6]

  & & & & & &

  [1] Buhârî; hadis no: 1773. Müslim; hadis no: 1349

  [2] Mecmû'u'l-Fetâvâ; c: 17, s: 432

  [3] İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları; c: 11, s: 337

  [4] Muhammed b. Salih el-Useymîn;"eş-Şerhu'l-Mumti'"; c: 26, s: 45

  [5] Bu ikisini de İmam Şâfiî 'Müsnedi'nde rivâyet etmiştir.

  [6] Mecmû'u'l-Fetâvâ; c: 26, s: 45

  Bilimsel kategoriler:

  Görüşün Bizim İçin Önemli