Hac sırasında âdet olan ve (âdetten temizleninceye kadar) Mekke’de kalamayan kadının hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Bir kadın, hac için ihrama niyet edip Mekke-i Mükerreme’ye geldikten sonra âdet olmuş, mahremi durumunda olan erkeğin de hemen yolculuğa çıkması gerekiyorsa ve bu kadının Mekke’de kimsesi de yoksa ne yapması gerekir?".

Görüşün Bizim İçin Önemli