Falancanın makamı ile Allah Teâlâ’dan istemenin hükmü

Tanımlama

Bu fetvâ, bir kimsenin duâsında: "Allahım! Senden, falancanın makamı veya filancanın hakkı ile istiyorum" demesinin hükmünü açıklamaktadır.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Falancanın makamı ile Allah Teâlâ'dan istemenin hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed Salih el-Muneccid

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2011 - 1432

  ﴿ حكم سؤال الله تعالى بجاه فلان ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2011 - 1432

  Soru:

  Bir insanın duâsında:

  "Allahım! Senden, falancanın makamı veya filancanın hakkı ile istiyorum" demesinin hükmü nedir?

  Bu söz ile bir insanın kabirde yatan kimseye gidip:

  "Ey falanca! Bana yardım et!" demesi arasında bir fark var mıdır?

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Falancanın makamı veya filancanın hakkı ile Allah Teâlâ'dan istemek, câiz değildir. Bu hüküm, ister nebîlerin veya rasûllerin makamı ile olsun, isterse evliyâ veya sâlihlerin hakkı ile olsun, aynıdır. Çünkü hiç kimsenin Allah Teâlâ'nın üzerinde hakkı yoktur. Allah Teâlâ'dan, O'nun güzel isimleri ve yüce sıfatları dışında bir şeyle istemek câiz değildir.

  Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

  ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ [ سورة الأعراف الآية: 180 ]

  "En güzel isimler, Allah’ındır. O halde o güzel isimlerle O’na duâ edin (O’ndan isteyin). O’nun isimleri hakkında eğri yola gidenleri (isimlerini değiştirenleri) bırakın. Onlar (dünyada iken) yapmakta olduklarının cezâsını (âhirette) göreceklerdir."[1]

  Bir insanın, kabirde yatan kimseye:

  "Ey falanca! Bana yardım et" demesine gelince, bu apaçık şirktir. Çünkü bu söz, Allah Teâlâ'dan başkasına yalvarıp yakarmak ve O'ndan başkasından istemektir.

  Bu sebeple falancanın makamı ile Allah Teâlâ'dan istemek, şirke götüren bir yoldur. Yaratılana yalvarmak ise, ibâdette yapılan bir şirktir.

  Allah Teâlâ en iyi bilendir.

  & & & & & &

  [1] A'râf Sûresi: 180

  Bilimsel kategoriler: