Herhangi bir ayın hilalinin girdiği nasıl bilinebilir?

Tanımlama

Değerli âlim Abdullah b. Abdurrahman el-Cibrîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Herhangi bir ayın, örneğin Ramazan ayının hilalinin girdiği nasıl bilinebilir?

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Herhangi bir ayın hilalinin girdiği nasıl bilinebilir?

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Abdullah b. Abdurrahman el-Cibrîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2011 - 1432

  ﴿ كيف يمكن معرفة دخول هلال أي شهر؟ ﴾

  « باللغة التركية »

  عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2011 - 1432

  Soru:

  Herhangi bir ayın, örneğin Ramazan ayının hilalinin girdiği nasıl bilinebilir?

  Cevap:

  Hilal; güneşin batışından sonra ayın görülmesidir. Güneş battıktan sonra hilal görüldüğü zaman bir sonraki Kamerî ayın girdiği kesinleşmiş olur. Bunu ancak keskin bakış sahibi birisi görebilir.

  İkinci güne gelince, o günde hilali artık herkes görebilir. Çünkü ikinci gün hilal, güneşin batışından ancak 45 dakika sonra kaybolur. Üçüncü günde ise, hilal yatsı vaktinde kaybolur.

  Nu’man b. Beşîr’den -Allah ondan râzı olsun- rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir:

  "Yatsı namazının vaktini insanların içinde en iyi ben bilirdim. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- yatsı namazını üçüncü günde ayın kaybolduğu vakitte kılardı."

  Yani üçüncü gece ay kaybolduğu zaman veya güneş battıktan birbuçuk saat sonra -ki bu, batı taraftaki şafağın/aydınlığın kaybolduğu zamandır- yatsıyı kılardı.

  Ancak hilal güneşle aynı hizada veya güneşten önce görülürse, bu hilal önceki aya âit bir hilaldir. Ayın sonunda hilal ufuk çizgisinde yay şeklinde ve iki ucu aşağıda göründüğü zaman da böyledir (yeni ay girmemiş demektir). Ay girdiği zaman hilalin iki ucu yukarıya gelir.

  Allah Teâlâ en iyi bilendir.[1]

  & & & & & &

  [1] Abdurrahman b. Abdullah b. Cibrîn; "Oruçla İlgili Fetvâlar", s: 23

  Görüşün Bizim İçin Önemli