Terâvih ile kıyam namazı arasındaki fark

Tanımlama

Değerli âlim Abdullah b. Abdurrahman b. Cibrîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Terâvih ile kıyam (gece) namazı arasındaki fark nedir? Kıyam namazını, Ramazan’ın son on gecesine tahsis etmenin delili nedir? Kıyam namazının kıraatını, rükû ve secdesini uzatmaya dâir bir delil var mıdır"

Görüşün Bizim İçin Önemli