Terâvih namazı müekked sünnettir

Tanımlama

Değerli âlim Abdullah b. Abdurrahman el-Cibrîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: Terâvih namazı sadece sünnet midir, yoksa sünnet-i müekkede midir? Bu namazı nasıl edâ etmeliyiz?

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  TERÂVİH NAMAZI MÜEKKED SÜNNETTİR

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Abdullah b. Abdurrahman el-Cibrîn

  Terceme: Muhammed Şahin

  Tetkik: Ali Rıza Şahin

  2011 - 1432

  ﴿ صلاة التراويح سنة مؤكدة ﴾

  « باللغة التركية »

  عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2011 - 1432

  Soru:

  Terâvih namazı sadece sünnet midir, yoksa sünnet-i müekkede midir?

  Bu namazı nasıl edâ etmeliyiz?

  Cevap:

  Bu namaz, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in teşvik ettiği müekked bir sünnettir.

  Nitekim O şöyle buyurmuştur:

  "Kim iman ederek ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan gecelerini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır."

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in bu namazı birkaç gece ashâbına kıldırdığı, sonra bunun onlara farz olmasından korktuğu için kendi kendilerine kılmalarını teşvik ettiği bilinmektedir. Bazen bir kişi kendi başına kılıyordu. Bazen iki kişi birlikte kılıyordu. Bazen da üç kişi cemaat halinde kılıyordu.Sonra Ömer -Allah ondan râzı olsun- namazı ve Kur’an’ı dinlemeyi birlikte yapsınlar diye onları bir imamın arkasında topladı.Müslümanlar bu güne kadar bunu devam ettirdiler. O zaman bu namaz yirmiüç rekat olarak kılınırdı. Onlar oniki rekatta Bakara sûresini okuyacak şekilde kıraati uzatırlardı. Bazen bunu sekiz rekatta okurlardı. Çünkü Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu namazı muayyen rekat sayısıyla sınırlandırmamıştır.Zirâ bu konuda hüküm geniştir.Dileyen rekat sayısını azaltır, rükünlerini uzatır, dileyen rekat sayılarını arttırır ve rükünleri hafifletir.[1]

  & & & & & &

  [1] İbn-i Cibrîn; "Oruçla İlgili Fetvâlar", s: 135

  Görüşün Bizim İçin Önemli