Yolculuk sırasında kadınla birlikte mahreminin bulunması şarttır

Tanımlama

Değerli âlim Abdullah b. Abdurrahman el-Cibrîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: Bizler, taşra bir bölgede ikâmet ediyoruz.Bazen,bizden 50 kilometre uzaklıktaki şehirde oturan amcamın evini ziyâret etmek istiyorum. Bunun için yolcuların karma (kadınlı-erkekli) bindikleri toplu ulaşım araçlarını kullanmam gerekiyor ve oraya daima mahremsiz gidiyorum. Babam, yolculuğun masraflı olduğunu söyleyerek ya tek başıma gitmemi, ya da gitmememi istemektedir. Benim için gidebileceğim başka bir yer de yoktur. Bilindiği üzere ben, her beş veya sekiz ayda bir amcama gidiyorum. Buna göre benim mahremsiz olarak amcamlara gitmem câiz midir, değil midir?

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Yolculuk sırasında kadınla birlikte mahreminin bulunması şarttır

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

  Terceme: Muhammed Şahin

  Tetkik: Ali Rıza Şahin

  2011 - 1432

  ﴿ اشتراط وجود محرم مع المرأة في السفر ﴾

  « باللغة التركية »

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2011 - 1432

  Soru:

  Bizler, taşra bir bölgede ikâmet ediyoruz. Bazen, bizden 50 kilometre uzaklıktaki şehirde oturan amcamın evini ziyâret etmek istiyorum. Bunun için yolcuların karma (kadınlı-erkekli) bindikleri toplu ulaşım araçlarını kullanmam gerekiyor ve oraya daima mahremsiz gidiyorum.Babam, yolculuğun masraflı olduğunu söyleyerek ya tek başıma gitmemi, ya da gitmememi istemektedir. Benim için gidebileceğim başka bir yer de yoktur. Bilindiği üzere ben, her beş veya sekiz ayda bir amcama gidiyorum. Buna göre benim mahremsiz olarak amcamlara gitmem câiz midir, değil midir?

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sahih sünneti, bir kadının mahremsiz olarak yolculuğa çıkmasının câiz olmadığına delâlet etmiştir. Bu hüküm, ilim ehlinin çoğunluğuna göre hem uzun, hem de kısa mesafeli yolculuk için geçerlidir. Buna göre sefer olarak adlandırılan her yolculuktan, mahremsiz olan kadın men edilir (yasaklanır).

  Buhârî ve Müslim, İbn-i Abbas’tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet ettiklerine göre o şöyle demiştir:

  "Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle buyurmuştur:

  (( لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ، فَقَالَ: اخْرُجْ مَعَهَا.)) [ رواه البخاري ومسلم ]

  "Bir kadın yanında mahremi olmadan yolculuğa çıkmasın. Bir erkek, yanında mahremi olmadan (yabancı) bir kadının yanına girmesin (onunla başbaşa kalmasın).

  Bir adam (ayağa kalkarak):

  -Ey Allah'ın elçisi! Ben, şu şu gazvelere katılmak üzere orduyla beraber çıkmak istiyorum. Benim kadınım ise haccetmek istiyor (ne yapayım)? Diye sordu.

  Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

  - Onunla (kadınınla) beraber yola çık."[1]

  İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- "Sahih-i Müslim Şerhi"inde burada, yolculuğun belirli bir mesafeyle sınırlı olmadığını açıklayarak şöyle demiştir:

  "Sözün özü; kadın, kocası veya mahremi olmadan sefer sayılan her yolculuktan men edilir. Bu sefer mesafesi, ister üç günlük, ister iki günlük, ister bir günlük,isterse 12 millik yol mesafesi olsun, hüküm aynıdır. Çünkü İbn-i Abbas'ın Sahih-i Müslim'deki rivâyetinde:

  "Bir kadın yanında mahremi olmadan yolculuğa çıkmasın..."

  Sözü, sefer sayılan bütün durumları kapsar. Allah Teâlâ en iyi bilendir."

  İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi'nin fetvâlarında şöyle gelmiştir:

  "Kadının, yolculuk mesafesi ister uzun olsun, isterse kısa olsun, mahremsiz olarak sefere (yolculuğa) çıkması, tartışmasız haramdır."[2]

  Buna göre ülkenizde insanlar, bu mesafeyi (gideceğiniz yeri) sefer olarak sayıyorlarsa, bu takdirde mahremsiz olarak yolculuğa çıkmanız câiz değildir. Siz, Allah'ın izniyle niyetinize göre ecir kazanırsınız. Amcanızla olan bağınız, onu telefonla aramanız olsun. Bu ise Allah'ın izniyle sizin için yeterlidir.

  Allah Teâlâ en iyi bilendir.

  & & & & & &

  [1] Buhârî; hadis no: 1729. Müslim; hadis no: 2391

  [2] İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları; c: 17, s: 339