Hâmile kadın için haccın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: Hâmile bir kadının umre ve hac menâsikini edâ etmesi câiz midir? Hâmilelik süresinin buna bir etkisi var mıdır? Örneğin hâmileliğin sekizinci ayda olması yerine dördüncü ayda olması gibi.Çünkü sekizinci ayda olması halinde izdiham sebebiyle kadının çocuğunu düşürmesi veya hastalanması mümkündür.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli