Müslüman, haccı edâ ettikten sonra günahlarının bağışlandığını garanti etmeli mi, yoksa korku ve endişe içinde mi kalmalıdır?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: Şöyle bir hadis vardır. Deniliyor ki: Haccı doğru bir şekilde edâ edersen,annenden çıplak doğmuş gibi her türlü günah ve hatalardan arınmış bir halde (âilene veya memleketine) dönersin. Ben, Allah’a hamd olsun hac farîzasını edâ ettim.Hac farîzamın Allah’ın izniyle sahih olduğuna inanıyorum. Fakat arasıra ve namaz sırasında hacdan önce işlemiş olduğum günahları hatırlıyor ve kendimde şiddetli bir stres ve korku hissediyorum ve Allah Teâlâ’dan af ve mağfiret diliyorum. Bu sebeple dâima pişmanlık ve vicdan azabı içinde mi olmalıyım, yoksa bu günahları hatırlamamaya çalışmalı ve Allah Teâlâ’nın benim günahlarımı bağışlayacağına dâir ümitli mi olmalıyım?

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli