Hicrî yılı, istiğfarda bulunmak ve oruç tutmakla sona erdirmek tavsiye edilir mi?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: Hicrî yılın sonuna yaklaştığımız günlerde sms yolu ile mesajlar yaygınlaşmaya başladı. Bu mesajlarda, hicrî yılın sonunda amel defterlerinin kapanacağı belirtilmekte ve hicrî yılın istiğfarda bulunmak ve oruç tutmakla sona erdirilmesi teşvik edilmektedir. Bu gibi mesajların hükmü nedir? Hicrî yılın son gününde tutulacak oruç, Pazartesi veya Perşembe gününe denk gelirse,bid’at sayılır mı?

Görüşün Bizim İçin Önemli