Abdestte imâmenin üzerini mesh ettikten sonra onu çıkarmanın hükmü?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Âlimlerin, çarıkların (mestlerin) üzerini mesh etme ile imâmenin üzerini mesh etmeyi birbirinden ayırmakta dayandıkları ölçüleri nedir? Zirâ âlimler, üzeri mesh edilen çarıkların (mestlerin) çıkarılmasının abdesti bozduğunu, üzeri mesh edilen imâmenin çıkarılmasının ise, abdesti bozmadığını söylemektedirler".

Görüşün Bizim İçin Önemli