Kuraklığın sebebi; günahlar mıdır, yoksa hava şartları mıdır?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Arkadaşlarımdan birisi bana:
-Yağmur yağmamasının sebebi;hava durumu ve bölgenin bulunduğu iklim şartlarıdır,bunun günahlarla hiçbir ilgisi yoktur! dedi. Ben de kendisine:
- Allah Teâlâ’nın Nuh -aleyhisselâm-’ın lisanıyla şöyle buyurduğunu söyledim:
"(Nuh:Kavmime) dedim ki: Rabbinizden mağfiret (günahlarınızın bağışlanmasını) dileyin (ve küfrünüzden tevbe ederek O’na dönün).Muhakkak ki O,(günahla-rından tevbe edeni) çokça bağışlayandır (Ğaffar’dır). (Eğer günahlarınızdan tevbe edip O’na dönerseniz) O size, gökten bol (sağanak) yağmur gönderir, sizi mallar ve evlatlarla destekler (bol bol mal ve evlat verir), sizin için (meyvesi ve güzelliğiyle müreffeh olacağınız) bahçeler ve (onunla ekinlerinizi ve hayvanlarınızı sulayacağınız) ırmaklar yaratır."
Fakat bu arkadaşım, şer’î delille iknâ olmadı ve şu aklî delille bana cevap verdi:"Mekke ve Medine,kuraklıkla mücâdele etmekte, oysa Ebhâ ile Şam diyarında yağmur kesilmemektedir. Şam diyarı halkının, Mekke ve Medine halkından daha az günahkâr olduklarını zannetmiyorum. Nuh -aleyhisselâm-’ın kıssasına gelince, belki onun başka bir yorumu (te’vili) vardır."
Bu arkadaşıma aklî bir delille nasıl cevap verebilirim?
Bu arkadaşım, (bu inancından dolayı) tehlikeli bir durumda mıdır?".

Görüşün Bizim İçin Önemli