Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- kaç defa Ramazan orucu tutmuştur?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- kaç defa Ramazan orucu tutmuştur?

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- kaç defa Ramazan orucu tutmuştur?

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed Salih el-Muneccid

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2012 - 1433

  ﴿كم رمضان صامه النبي H؟﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2012 - 1433

  Soru:

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- kaç defa Ramazan orucu tutmuştur?

  Cevap:

  Hamd, Allah'a mahsustur.

  İslâm âlimleri, Ramazan ayı orucunun, hicretin ikinci yılının Şaban ayında farz kılındığı ve Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in dokuz defa Ramazan orucu tuttuğunda oybirliğine varmışlardır. Çünkü Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, hicretin onbirinci yılının Rebiül-Evvel ayında vefât etmiştir.

  "el-İnsaf" kitabının yazarı şöyle demiştir:

  "Ramazan orucu, âlimlerin oybirliğiyle hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır.Buna göre, -yine- âlimlerin oybirliğiyle Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- dokuz defa Ramazan orucu tutmuştur."

  İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

  "Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, dokuz yıl Ramazan orucunu tutmuştur.Çünkü Ramazan orucu, hicretin ikinci yılının Şaban ayında farz kılınmıştır. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ise hicretin onbirinci yılının Rebiül-Evvel ayında vefât etmiştir."

  Yine bu konuda Şeyhuslislâm İbn-i Teymiyye'nin -Allah ona rahmet etsin- "Mecmû'ul-Fetâvâ"; c: 2, s: 2 adlı eserine bakabilirsiniz.

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: