Namaz kılan fakat Ramazan orucunu tutmayan kimse kâfir olur mu?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Namaz kıldığı halde hastalık veya başka bir özrü olmaksızın oruç tutmayan kimse kâfir olur mu?\”.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Namaz kılan fakat Ramazan orucunu tutmayan kimse kâfir olur mu?

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed Salih el-Muneccid

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2011 - 1432

  ﴿ ما حكم من يصلي ولكنه لا يصوم؟ ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2011 - 1432

  Soru:

  Namaz kıldığı halde hastalık veya başka bir özrü olmaksızın oruç tutmayan kimse kâfir olur mu?

  Cevap:

  Hamd, Allah'a mahsustur.

  Farz olduğunu inkâr ederek orucu terk eden (tutmayan) kimse, âlimlerin oybirliğiyle kâfir olur.Bazı ilim ehli ise, tembellik veya gevşeklikten dolayı orucu terk eden kimsenin kâfir olduğu görüşündedirler. Fakat doğru olan görüşe göre bu kimse kâfir olmaz, ama bu kimse, farz olduğunda oybirliğine varılan İslâm'ın rükünlerinden birini terk ettiği, caydırıcı olması ve bir daha yapmaması ve müslümanların yöneticisi tarafından cezalandırılmayı ve terbiye edilmeyi hak ettiği için dolayı büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır.

  Allah Teâlâ en iyi bilendir.

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: