Temettu’ niyetini, İfrada değiştirmenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Biz, Temettu’ haccına niyet etmiştik. Fakat (Mekke’ye giderken) yolda geciktik ve ihramımızı İfrada (Temettu’ niyetimizi İfrad niyetiyle) değiştirdik. Sonra doğrudan Arafat’a gittik. Böyle yapmamız câiz midir?\”.

Görüşün Bizim İçin Önemli