Kâfir bir ülkeden vatandaşlık almanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Abdullah b. Cibrîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Kâfir bir ülkenin vatandaşlığını almanın (o ülkenin vatandaşlığına geçmenin) hükmü nedir?\”.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Kâfir bir ülkeden vatandaşlık almanın hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Abdullah b. Cibrîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2012 - 1433

  ﴿ حكم الحصول على الجنسية الكافرة ﴾

  « باللغة التركية »

  عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2012 - 1433

  Soru:

  Kâfir bir ülkenin vatandaşlığını almanın (o ülkenin vatandaşlığına geçmenin) hükmü nedir?

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Bu soruyu, değerli âlim Abdullah b. Cibrîn'e -Allah ona rahmet etsin- arz ettiğimizde o şöyle cevap vermişti:

  "Bir kimse,ülkesinden kovulduğu veya sığınacak bir ülke bulamadığı için kâfir bir ülkeden vatandaşlık talebinde bulunmak zorunda kalırsa, o ülkede dîninin gereklerini açıkça yaşamak ve dînî vecibeleri yerine getirmek şartıyla o ülkeden vatandaşlık alması câizdir. Fakat sadece dünyalık bir menfaat için kâfir bir ülkeden vatandaşlık elde etmeyi ise, câiz görmüyorum.

  Allah Teâlâ en iyi bilendir.

  & & & & & &

  Görüşün Bizim İçin Önemli