Devletten gelen yardımı kabul etmenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Bir kimsenin, âile veya çocuk yardımı diye adlandırılan mal yardımını devletten alması câiz midir?\”.

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli