Rükû halinde iken secde yerine bakılacağına dâir delil nedir?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Namaz kılan kimsenin rükû halinde iken secde yerine bakacağına dâir İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi’nin fetvâsını okuduk. Bu görüşün bir delili var mıdır?\”.

Görüşün Bizim İçin Önemli