Elektrik faturalarını ödemekten kaçmaya çalışmanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Yaşadığımız asırda müslüman bir ülke, iktisatlı kullanmak, elektrik ve su kullanımını daha aza indire-bilmek için elektrik ve su faturalarını ödeme işleminde vatandaşlarını bunaltması ve onlara zulmetmesi câiz midir? Caddelerin ve umumi yolların aydınlatılması, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in: \”Lambalarınızı söndürün...\” diye buyurduğu hadise aykırı değil midir? Yine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’den rivâyet olunan bu anlamdaki şu hadis de vardır: \”Müslüman, müslüman kardeşini şu üç şeyden engellemesin: Su, ot ve ateş.\” Zorla ödememiz istenen bu faturaları ödemekte hile yapmamız câiz değil midir? Eğer bu hile câiz değilse,âile reisinin,âilesi, akrabası ve komşusunun (elektrik faturasını ödemezse) ayıplanmaktan kaçamayacağı bir zamanda yaşam biçimini değiştirmenin yolu nasıl olmalıdır?\”.

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli