Teşehhüdde şehâdet parmağını hareket ettirmenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Teşehhüdde şehâdet parmağını hareket ettirmenin detaylı açıklaması nasıldır? Buna delâlet eden herhangi bir hadis var mıdır?\”.

Görüşün Bizim İçin Önemli