İslâm ve geçmiş dînlerde Âşûrâ orucu ve bu orucun, Emevîlerin bir bid’atı olduğunu iddiâ eden Râfizîlere reddiye

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Âşûrâ günü, oruç tuttuğumuz gerçek Âşûrâ günü değil midir? Çünkü ben, gerçek günün, İbrânî takvimine göre Tişri ayının 10. günü olduğunu ve bunu, Muharrem ayının onuncu günü ile değiştirenlerin Benî Ümeyye (Ümeyye oğulları) halifeleri olduğunu okumuştum. -Tişri, Yahudi takvimine göre ilk aydır.-"

Download

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli