ALLAH TEÂLÂ’NIN YARATTIKLARININ ÜSTÜNDE VE YEDİ KAT SEMÂNIN ÜZERİNDE OLDUĞUNA DÂİR DELİLLER

Tanımlama

Bazı insanlar: ’Allah Teâlâ göklerin üstündedir’, bazıları ise:’Allah Teâlâ için herhangi bir mekân yoktur’ ? demektedirler. Bu meselede doğru olan görüş hangisidir?

Görüşün Bizim İçin Önemli