ALLAH TEÂLÂ’NIN YARATTIKLARININ ÜSTÜNDE VE YEDİ KAT SEMÂNIN ÜZERİNDE OLDUĞUNA DÂİR DELİLLER

Görüşün Bizim İçin Önemli