CEHENNEMİN İSİMLERİ

Tanımlama

Ben, Cehennemin isimleri hakında bir araştırma yapıyorum ve bazı isimler buldum. Örneğin: "el-Muhrika" (yakıcı), "el-Muhattima" (kırıp döken) ve "el-Multehibe" (yandıkça alevi artan ateş)...
Bu isimler doğru mudur?
Bu konuda bana başka isimler vermenizi ricâ ediyorum.

Görüşün Bizim İçin Önemli