Münker ve Nekir’in vasfı konusundaki sahih hadisler

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Münker ve Nekir adlı iki meleğin kabirdeki sorgusu ve bu iki meleğin şekillerinin nasıl olduğu konusunda ne anlatılmaktadır? Ömer b. Hattab’ın -Allah ondan râzı olsun-,Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’den Münker ve Nekir konusunda rivâyet ettiği hadis, sahih midir? Buna göre Münker ve Nekir’in saçlarını (uzun oldukları için) sürükledikleri,gözlerinin yıldırım, seslerinin şimşek gibi olduğu, azı dişleriyle kabire vurararak: Rabbin Kimdir? Dînin nedir? Size gönderilen peygamber kimdir? Diye sorarlar."

Görüşün Bizim İçin Önemli