Haram ve mekruh olan isimler

Tanımlama

Dînen yasak olup da vermenin câiz olmadığı isimler var mıdır? Bu isimler hangileridir?

Görüşün Bizim İçin Önemli