ON EMİR

Tanımlama

Kur’an’da, İncil’deki gibi, “on emir” benzeri bir şey bulunmakta mıdır?

Görüşün Bizim İçin Önemli