İSLAMDA UBUDİYYET’İN (KULLUĞUN) MANASI

Tanımlama

İslam da ibadetin manasını açıklamanızı rica ediyorum. (Allah’a kulluk ve insanlara kulluğun manası.).

Görüşün Bizim İçin Önemli