RASÛL İLE NEBÎ ARASINDAKİ FARK ?

Tanımlama

Allah Teâlâ, Ahzâb Sûresi 40. âyette şöyle buyurmuştur:
ولكن رسول الله وخاتم النبيين [ سورة الأحزاب الآية: ٤٠ ]
“Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirisinin babası değildir.Fakat O, Allah’ın rasûlü ve nebîlerin sonuncusudur.” Ahzâb Sûresi: 40 Âyette geçen rasûl ve nebî arasındaki fark nedir? Allah Teâlâ niçin son rasûl (elçi) demedi de rasûlullah (Allah’ın elçisi) dedi?

Görüşün Bizim İçin Önemli