Şer’î virdlerin (duâ ve zikirlerin) ölçüleri

Tanımlama

Örneğin Tac Virdi (zikri), Lâhî Virdi ve Tunâcînâ Virdi gibi virdler (zikirler) bid’atlardan sayılır mı?

Görüşün Bizim İçin Önemli