ALLAH TEÂLÂ’NIN VARLIĞINA DÂİR DELİLLER VE KULLARIN YARATILIŞININ HİKMETİ

Tanımlama

Müslüman olmayan bir arkadaşım bana, Allah Teâlâ’nın varlığını kendisine ispat etmemi, Allah Teâlâ’nın bize hayatı niçin bahşettiğini ve bunun arkasında yatan gâye ve amacının ne olduğunu sordu. Fakat cevabım kendisini iknâ etmedi. Sizden, bu arkadaşıma haber vermem gereken şeyleri bana bildirmenizi ricâ ediyorum.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli