Allah Azze ve Celle’ye Kulluğun Hakikati

Tanımlama

İnsanlığın yaratılış gayesinin Allah Azze ve Celle’yi kullukta birlemek olduğu ile alakalı (11804) numaralı soruyu okudum. Bana kulluğun hakikatini açıklar mısınız?

Görüşün Bizim İçin Önemli