KADERİ GEREKÇE GÖSTERİP GÜNAH İŞLEMENİN VEYA FARZLARI TERKETMENİN HÜKMÜ

Tanımlama

Günahkâr kimsenin: "Bu, benim hakkımda takdir olunan Allah Teâlâ’nın kaderidir" diye kaderi gerekçe gösterip günaha düşmesi (günah işlemesi) doğru mudur?

Görüşün Bizim İçin Önemli