KOCASI CEHENNEMLİK İSE, CENNETLİK OLAN KADININ CENNETTEKİ DURUMU NASIL OLUR ?

Tanımlama

Kur’an-ı Kerim’de ve Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in hadis-i şeriflerinde -Allah Teâlâ’nın izniyle- cennete girecek müslümanın nâil olacağı sevap ve nimetler hakkında pek çok deliller zikredilmiştir. Burada özellikle hurîleri belirtmek istiyorum. Buna ilâve olarak hanımı mü’mine ve sâliha bir kadın ise, Allah Teâlâ, müslüman erkeği hanımıyla biraraya getirecektir. Benim sorum: Mü’mine ve sâliha bir kadın cennete girdiği zaman, özellikle de kocası sâlih birisi değil de cehennemlik ise -bundan Allah Teâlâ’ya sığınırız-, bu kadını ne beklemektedir (bu kadının durumu ne olacaktır)?

Görüşün Bizim İçin Önemli