MÜSLÜMAN OLDUĞUNU GİZLEYEN VE ÖLDÜKTEN SONRA DA KÂFİRLERİN KABRİSTANINA DEFNEDİLEN KİMSE KÂFİR SAYILIR MI ?

Tanımlama

Bir kimse,hıristiyan iken müslüman oldu.Müslüman olduğunu âilesine haber vermedi. Bir süre sonra vefat etti.Fakat bu kimsenin âilesi onun müslüman olduğunu bilmiyorlardı. Bundan dolayı kilisede dînî merasim düzenleyerek cenâzesini hıristiyan âdetlerine göre defnettiler.
Bu meselenin hükmünün ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Bu kimse İslâm üzere mi? Yoksa küfür üzere mi ölmüş olur?

Görüşün Bizim İçin Önemli