Kur’an-ı Kerim okumak üzere toplanmakta bir sakınca yoktur

Tanımlama

Ben ve işyerindeki arkadaşlarım haftada bir gece toplanıp biraraya geliyoruz ve bu gecede Allah’ın kitabı Kur’an’ı öğrenmek, onu iyi ve düzgün okumak için belirli âyetler okuyoruz.Daha sonra da farklı konularda konuşuyoruz. Bu arada Kur’an okumak için toplanmanın câiz olmadığını, fakat ezberlemek için toplanmanın câiz olduğunu işittik. Bu işittiğimiz şey dînen doğru mudur?

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli