Dînî olmayan münâsebetlerde gayr-i müslimleri kutlamanın hükmü

Tanımlama

Ben, gayr-i müslimlerin kutlama törenlerine katılmanın câiz olmadığına dâir fetvâları okudum. Fakat ben, okul veya üniversitede düzenlenen kutlama törenlerine gayr-i müslimlerle birlikte katılmanın hükmünü öğrenmek istiyorum.

Download

Kaynaklar:

www.islamqa.info web sitesi

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli