Duâ ederken şehâdet parmağıyla işâret etmenin hükmü

Tanımlama

İnsanın, -araç kullanırken duâ etmesi gibi-, özellikle ellerini kaldırmaktan âciz olduğu bir durumda duâ etmek veya âmîn demek için elleri kaldırmak yerine şehâdet parmağını kaldırması câiz midir?

Görüşün Bizim İçin Önemli