Okullar bozuk olduğu için kocası çocuklarını okula göndermiyor

Tanımlama

Bunun da sebebi: O çocukların okula gitmesini istemiyor, kocamla bu konuda daima ihtilaf halindeyim.
Soru: O diyor ki: okullar çocukların terbiyesini bozmaktadır.
Âlicenabınızın dini yönden bu konuda görüşü nedir?

Görüşün Bizim İçin Önemli