Âdetli kadın, (âdet sebebiyle) Âşûrâ orucunu tutamazsa, daha sonra kaza edebilir mi ?

Tanımlama

Bir kadın, Muharrem ayının dokuz, on ve onbirinci günlerinde âdetli ise, temizlenip yıkandıktan sonra bu günleri kaza etmesi câiz midir?

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli