İftitah tekbirini idrak etmenin fazîleti, iki namazı mescitte birleştirme hükmünü ortadan kaldırmaz

Tanımlama

Ben, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in şu hadisini okudum:
"Her kim, iftitah tekbirini kaçırmadan kırk gün cemaatle namaz kılarsa, ona iki beraat verilir." Ben, birden fazla çabaladıktan sonra Allah Teâlâ’nın bana lütufta bulunmasıyla bunda muvaffak oldum.Fakat günlerden birisinde yağmur çok şiddetli yağıyordu. Ben ve namaz kılan herkes akşam ve yatsı namazını cem-i takdim olarak kıldık. Bu fiil (iki namazı birleştirmemiz), kırk günlük bu iftitah tekbiri ecrini ifsad eder mi, etmez mi?
Bu kırk günlük ecre nâil olmak isteyen kişi imam ise ve kırk günü tamamlamak istiyorsa, fakat bir gün namazda bir sehiv meydana geldiyse bu kırk günlük iftitah tekbiri ecrini ifsad eder mi?

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli