"Son meskenine/ebedî istirahatgâhına defnedildi" demenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:"Son meskenine/ebedî istirahatgâhına defnedildi" demenin hükmü nedir?"

Görüşün Bizim İçin Önemli