Oruç sırasında yemeğin tadına bakmanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Abdullah b. Cibrîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Yemeğin pişip pişmediğinde emin olmak için aşçının oruçlu iken yemeğin tadına bakması câiz midir?"

Görüşün Bizim İçin Önemli