ORUÇ, GİREN Mİ YOKSA ÇIKAN ŞEYLERDEN DOLAYI MI BOZULUR?

Tanımlama

Değerli âlim Abdullah b. Cibrîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Bazı sahâbeden nakledilen rivâyetlere göre orucun vücuttan çıkan şeylerden dolayı değil de vücuda giren şeylerden dolayı bozulduğu, abdestin ise vücuda giren şeylerden değil de vücuttan çıkan şeylerden dolayı bozulduğu ifâde ediliyor. Bu doğru mudur?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  ORUÇ, GİREN Mİ YOKSA ÇIKAN ŞEYLERDEN DOLAYI MI BOZULUR?

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Abdullah b. Cibrîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  ﴿ هل الإفطار يكون مما دخل أم مما خرج؟ ﴾

  « باللغة التركية »

  عبد الله بن جبرين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Bazı sahâbeden nakledilen rivâyetlere göre orucun vücuttan çıkan şeylerden dolayı değil de vücuda giren şeylerden dolayı bozulduğu, abdestin ise vücuda giren şeylerden değil de vücuttan çıkan şeylerden dolayı bozulduğu ifâde ediliyor.

  Bu doğru mudur?

  Cevap:

  Bu mutlak olarak doğru değildir. Çünkü oruç, hem vücuda giren şeyden, hem de vücuttan çıkan şeyden, abdest de hem giren şeyden, hem de çıkan şeyden bozulur.

  Vücuda giren şeyden dolayı abdestin bozulmasına örnek: Deve eti yemektir.

  Vücuttan çıkan şeyden dolayı abdestin bozulma-sına örnek ise; kadına şehvetle dokunmaktır.

  Demek ki giren şeyden dolayı da, çıkan şeyden dolayı da oruç bozulabilmektedir.

  Vücuttan çıkan şeyden dolayı orucun bozulmasının örneği: Âdet ve loğusa kanıdır.

  Oruç sadece giren vücuda şeylerden dolayı bozul-muş olsaydı, âdet olan kadından kan çıktı diye oruç bozulmazdı. Loğusa da böyle olurdu.

  Yine vücuttan çıkan şeyden birisi de, kasıtlı olarak kusan kimsenin kusmuğu da böyledir ve bu da orucu bozar.

  Giren şeyden dolayı orucun bozulmasına örnek: Yemek ve içmektir.

  Böylelikle bu rivâyetin mutlak bir hüküm ifade etmediği açıktır. Hem oruç, hem de abdest, vücuda giren şeyden dolayı bozulabilir, çıkan şeyden dolayı da bozulabilir.

  Allah en iyi bilendir.[1]

  & & & & & &

  [1] Abdullah b. Cibrîn, "Oruçla İlgili Fetvâlar, s: 53-54

  Görüşün Bizim İçin Önemli